Vai tu aizdotu naudu ?

23 Dec

Latviešiem ir teiciens – gribi zaudēt draugu, aizdod naudu. Daudzi šo teicienu ir pārbaudījuši personīgā dzīvē un atzīst par pamatotu. Vai tas nozīmē, ka Latvijas cilvēki, latvieši nav spējīgi turēt doto vārdu ? Vai draudzība viņiem ir lētāka nekā parāda atmaksa ? Pāris gadsimtus atpakaļ šāda situācija nebūtu iedomājama, jo skaitītos netīra, godu aptraipoša. Lai nomazgātu godu nāktos cīnīties divkaujā ar zobeniem vai vēlāk ar ieročiem. Šobrīd sankciju mehānismi ir nodoti valsts rokās un goda lietas tiek pasniegtas kā barbarisms vai arhaisms. Sekas mēs redzam apkārtējā sabiedrībā, kur gods tiek traktēts kā ekonomiski neizdevīgs un gluži vai cilvēka defekts.

Mums ir laiks atgriezties pie saknēm. Latviešiem ir jākļūst atkal par godavīriem. To arī apņemamies paši un novēlam viens otram Jaunajā 2016. gadā.