Iesākumā bija vārds

22 Jul

“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Dievs bija Vārds.”(Jāņa evaņģēlijs 1:1-18) Pārdomas par pasaules radīšanu, cilvēka rašanos, esamību un sūtību ir likušas lauzīt galvu jau tūkstošiem gadu. Kas mēs esam? Kā šeit nokļuvām? Kādi ir mūsu uzdevumi … Read More »

Cik godprātīgi mēs attiecamies pret saviem pienākumiem?

7 Dec

Latvijā šobrīd dzīvo nedaudz vairāk par 2 miljoniem iedzīvotāju, no kuriem vairāk kā 3/4 ir darbaspējīgā vecumā. Mēs strādājam darbā, mājās, sabiedriskā dzīvē (retāk), bet jautājums ir, cik bieži darbs tiek izdarīts par 100%. Izdarīt visu pēc labākās sirdsapziņas ir … Read More »

Neieved mūs kārdināšanā

5 Sep

Kārdinājums ir viens no spēcīgākajiem stimuliem un var sagraut pat vislabāko apņemšanos. Lai tas nenotiktu, ir svarīgi savā dzīvē izveidot stingru pamatu uz kā stāvēt. Vieniem tā ir reliģija, citiem morāles normas, taču diemžēl ir liela daļa sabiedrības, kurai nav … Read More »

Darbs dara darītāju

29 Apr

Mūsdienās aizvien vairāk tiek runāts par jauniešu bezdarbu. Tiek minēts, ka jaunieši nevar atrast darbu, kas atbilst viņu kvalifikācijai un dzīvo no pabalstiem. Netiek minēts, ka jauniešiem būtu vajadzīgs strādāt sākotnēji jebkādu darbu, aprast ar grūtībām, iemācīties pašiem pelnīt naudu … Read More »

Vai mēs piedodam saviem parādniekiem ?

5 Jan

..Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.. Rūpes par savām šķietami primārajām vajadzībām – dzīvību, drošību, mazākā mērā arī labklājību paterētāju sabiedrībā tiek uztvertas kā kaut kas pats par sevi … Read More »

Vai tu aizdotu naudu ?

23 Dec

Latviešiem ir teiciens – gribi zaudēt draugu, aizdod naudu. Daudzi šo teicienu ir pārbaudījuši personīgā dzīvē un atzīst par pamatotu. Vai tas nozīmē, ka Latvijas cilvēki, latvieši nav spējīgi turēt doto vārdu ? Vai draudzība viņiem ir lētāka nekā parāda … Read More »

Kā palīdzēt citiem Ziemassvētkos

10 Dec

Ziemassvētki ir svētki, kurus gaida gan lieli, gan mazi. Mazākie gaida dāvanas, lielākie gaida ģimenes tikšanos un kopā būšanu Ziemassvētku eglītes un svecīšu pavadībā. Kļūstot pieaugušākiem aizvien mazāka kļūst dāvanu nozīme, jo visu, ko esam gribējuši vai, kas šķitis vajadzīgs … Read More »

Ziemassvētki Latvijā

9 Dec

Ziemassvētki ir gada paši jaukākie svētki un tos atzīmē visa kristīgā pasaule. Neskatoties uz Rietumu sabiedrības grimšanu patērētāju kultūrā, daļa no šīs sabiedrības joprojām atceras Ziemassvētku svinību patiesos iemeslus. Liela daļa Latvijas iedzīvotāju Ziemassvētkus svin tādēļ ka tā dara citi, … Read More »